Člani žirije / Members of the Jury:


Tomaž Faganel je študiral muzikologijo v Ljubljani in dirigiranje v Gradcu. Je učil in ob različnem glasbenem delu vodil več zborov. Deloval je v odborih Europa Cantat in IFCM. Je dirigent Vox medicorum, Mešanega zbora župnije Ljubljana – Vič, projektno pa Chorus N'omen in Komornega zbora RTV Slovenija. Vodi zborovodske tečaje in se posveča uredniškemu delu. Od leta 1986 je na Muzikološkem inštitutu raziskoval predvsem starejšo slovensko glasbo in urejal kritične glasbene izdaje.
Tomaž Faganel studied musicology in Ljubljana and conducting in Graz. He has been teaching and working in different fields of music and conducted several choirs. He was a member of Europa Cantat and IFCM committees. As a conductor, he leads the Vox medicorum choir and the Ljubljana-Vič Parish mixed choir. One of his projects is also conducting the Chorus Nomen Choir and the Slovene national television's Chamber Choir. He lectures at courses for choirmasters and is dedicated to editrorial work. Since 1986 he has researched old Slovenian music and and has been editing critical music editions at the Institute of Musicology.


Benoît Giaux je diplomiral iz klavirja in pedagogike v Namurju v Belgiji, kjer je opravil specializacijo iz solopetja in študiral zborovsko dirigiranje. Vodil je več znanih zborov, sodeloval z njimi kot pevec (Svetovni zbor mladih) in kot dirigent sodeloval na velikih festivalih. Kot pevec solist nastopa z znanimi orkestri in skupinami za staro glasbo, je soustanovitelj jazzovske vokalne skupine Witloof Bay, vodi zbor La Choraline in mladinski zbor kraljeve opere ter poučuje solopetja na glasbenem kolidžu v Namurju.
Benoît Giaux earned a degree in piano and music education in Namur, Belgium, where he also specialised in solo-singing and choral conducting. He has conducted several well-known choirs, worked with them as a singer (World Youth Choir) and as a conductor at major festivals. As a soloist he performs with famous orchestras and performers of ancient music. He is the co-founder of the jazz vocal group Witloof Bay, conducts the La Choraline Choir and the Royal Opera Youth Choir, and lectures solo singing at the Namur Music College.


Po študiju na Kraljevi glasbeni akademiji v Stockholmu je Bo Johansson leta 1971 kot glasbeni vodja in učitelj znamenite šole Adolf Fredrik začel svoje pionirsko delo z mladimi pevci. Kot učitelj in zborovodja je pevsko vzgojo tesno povezal z ustvarjalnostjo otrok, tudi s sodelovanjem sodobnih skladateljev, ter pri učenju in petju postavil sveže kakovostne in pedagoške standarde. Poučeval je tudi na Kraljevi glasbeni akademiji, vodil več znanih zborov – še vedno je dirigent povsod znanega dekliškega zbora Adolf Fredrik – in bil leta 1986 skupaj z legendarnim Ericom Ericsonom izbran za švedskega zborovodjo leta. Gostuje po vsem svetu kot dirigent, vodja delavnic in predavatelj. S svojim delom uresničuje spoznanje, da sta prav glasba in petje najpomembnejša ustvarjalna popotnica mladih na njihovi poti v življenje.
After studying at the Royal Music Academy in Stockholm, Bo Johansson started his pioneering work with young singers, as the musical director and teacher at the famous Adolf Fredrik school. As a teacher and choirmaster, he closely linked the singing education with the creativity of children, also with the cooperation of contemporary composers. In learning and singing he set new educational standards with a remarkable quality. Has also taught at the Royal Music Academy and was leading several well-known choirs. He has remained conductor of the well known Adolf Fredrik girls' choir. In 1986, together with the legendary Eric Ericsonom, he was awarded the Swedish Conductor of the year. All around the world, he makes guest apperances as a conductor, workshop leader and lecturer. With his work he is carying out the comprehention that the music and singing are the most important creative companion in young people's life.Corrado Margutti je v Torinu diplomiral iz kompozicije, pedagogike in zborovskega dirigiranja. Je umetniški vodja treh znanih italijanskih zborov, v Italiji in v tujini redno nastopa kot operni pevec standardnega in predvsem sodobnega opernega repertoarja, ustvarja pa predvsem kot skladatelj. Za svoje skladbe, ki izhajajo pri italijanskih in tujih založbah, je prejel več priznanj in nagrad.
Corrado Margutti graduated in composition, music education and choral conducting in Torino. He is the artistic director of three well-known Italian choirs. In Italy and abroad, he regularly performs as a singer of standard repertoire and mainly modern opera programme. As a composer, he has won numerous prizes for his work, published in Italy and abroad.Damijan Močnik je v Ljubljani diplomiral iz kompozicije in se v zborovodstvu izpopolnjeval predvsem v tujini. Posveča se cerkveni glasbi, vodi več zborov in je vodja zborovskih dejavnosti na Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani. Z zbori veliko nastopa, potrdil pa se je tudi z nagradami na tekmovanjih doma in v tujini. Kot skladatelj ustvarja predvsem zborovsko glasbo. Njegove večkrat nagrajene skladbe izhajajo pri domačih in tujih založbah, slovenski in tuji zbori pa jih pogosto naročajo in izvajajo.
Damjan Močnik has earned a degree in composition in Ljubljana and made further studies in choral conducting abroad. Dedicated to church music, he leads several choirs, and is the head of choral activities at Škofijska gimnazija high school in Ljubljana. He is a frequent performer with the choirs, and has won several prizes in competitions at home and abroad. He particularly composes choral music. His award-winning compostitons have been published by several Slovenian and foreign publishing houses, and are very often performed.


Dénes Szabó je študiral glasbo v Szegedu, Miskolcu in v Budimpešti. Leta 1974 je v mestu Nyíregyháza ustanovil otroški zbor Cantemus, ki se je po letu 2003 razvil v neodvisen umetniški zborovski inštitut z otroškim, dekliškim in mešanim zborom. Svojo visoko umetniško kakovost so vsi ti zbori potrdili na koncertih po svetu in na najprestižnejših festivalih in tekmovanjih. Dénes Szabó je iskan predavatelj, član žirij in vodja mojstrskih razredov. Za svoje umetniško delo je prejel več priznanj in nagrad.
Denes Szabó studied music in Szeged, Miskolc and Budapest. In 1974 he founded the Nyíregyháza Cantemus children's Choir, which has, since 2003, developed into an independent art institute with a children's, mixed and girls' choir. The choirs have prooven their high artistic quality in several concerts around the world and most prestigeous festivals and competitions. Denes Szabó is a renowned lecturer, jury member and leader of master classes. His artistic work has been acknowledged by several awards.

© Zavod Celeia Celje | Pravno obvestilo | Piškotki | Produkcija: ENKI d.o.o.
Home Email Print