Izidor Barši in Voranc Kumer:
FIGURA OTROKA

V dveh krajših predstavitvah bomo skušali orisati zgodovinski in epistemološki kontekst figure otroka, v moderirani debati, ki bo sledila pa bomo poskušali razviti še vprašanje, kako ta figura nastopa v kontekstu umetnosti ter v okviru razstave raziskali primere polaščanja otrok in otroštva s strani umetnosti.

 
Vsebina predstavitve:

Oris figure otroka, kakor se ta pojavlja v določenih družbenih, političnih in umetniških imaginacijah. Otroštvo in otroka gre najprej razumeti kot mesto investicije oblasti. Slednja je lahko neposredna in eksplicitna, kakršnim smo priča v zgodovinskem kreiranju te posebne kategorije v 18. in 19. stoletju in pa v aktualnih političnih apropriacijah otrok kot legitimacije konzervativnih in reakcionarnih političnih stališč. Lahko pa je mnogo bolj prefinjena, ovita s plastmi pedagoških in kvazi-znanstvenih diskurzov ali pa toplimi podobami človeške intimnosti in čustvenih razmerij. Centralna karakteristika figure otroka, kakor nastopa v vseh teh kontekstih, je njegova nedolžnost in neomadeževanost – nekakšna moralno neoporečna tabula rasa, ki jo skvari šele zunanji vpliv. Otrok in otroštvo tako označuje tisto izmikajočo se točko meje med naravo in kulturo, izvornim in izvedenim ter pristnim in lažnim.

 
Voranc Kumar član uredništva revije Šum. Zaključuje magistrski študij kiparstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, je dvopredmetni študent filozofije in sociologije na Filozofski fakulteti in gledališki scenograf.

Izidor Barši je doktorski študent smeri Teoretska psihoanaliza in mladi raziskovalec na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V letih 2014-15 je bil urednik pri časopisu Tribuna, od leta 2011 sodelavec Redakcije za kulturo in humanistične vede Radia Študent, od leta 2013 pa je član uredništva revije Šum.

 

Dogodek pripravlja revija za kritiko sodobne umetnosti ŠUM.

 

 

U4 V DECEMBRU

DNEVI UMETNIŠKE ČETRTI #5

2. 12. - 27. 12. 2017

Umetniška četrt in celjski ustvarjalci vabijo na decembrske dogodke!

PROGRAM

Večino dogodkov podpira Zavod Celeia Celje, Mestni marketing.

© Zavod Celeia Celje | Pravno obvestilo | Piškotki | Produkcija: ENKI d.o.o.
Home Email Print