Iuventus  Paedagogica Levoča, Slovaška - Slovakia
Iuventus Paedagogica Levoča, Slovaška - Slovakia
Dječji zbor Corona Glazbene škole Josipa Hatzea Split, Hrvaška - Croatia
Dječji zbor Corona Glazbene škole Josipa Hatzea Split, Hrvaška - Croatia
Mešani mladinski pevski zbor Veter Ljubljana, Slovenija -  Slovenia
Mešani mladinski pevski zbor Veter Ljubljana, Slovenija - Slovenia
Mladinski pevski zbor GŠ Rogaška Slatina, Slovenija -  Slovenia
Mladinski pevski zbor GŠ Rogaška Slatina, Slovenija - Slovenia
Mladinski pevski zbor OŠ Franceta Bevka Tolmin, Slovenija - Slovenia
Mladinski pevski zbor OŠ Franceta Bevka Tolmin, Slovenija - Slovenia
Mladinski pevski zbor OŠ Nazarje, Slovenija - Slovenia
Mladinski pevski zbor OŠ Nazarje, Slovenija - Slovenia
Otroški zbor Državne opere Ekaterinburg, Rusija - Russia
Otroški zbor Državne opere Ekaterinburg, Rusija - Russia
Vörösmarty Gyermekkar, Budimpešta -  Budapest, Madžarska -  Hungary
Vörösmarty Gyermekkar, Budimpešta - Budapest, Madžarska - Hungary

Tekmovanje otroških, mladinskih in dekliških zborov * Koncerti * Skupno petje * Delavnice * Posvetovanja * Razstave * Sklepni koncert združenih zborov

Mednarodni mladinski pevski festival Celje je bienalno srečanje izbranih mladinskih zborov iz Slovenije in tujine. V svoji zgodovini se je potrdil kot manifestacija evropskega značaja, ki redno spremlja, vrednoti in vzpodbuja dosežke mladinskega zborovstva, s tem pa pomembno vpliva na kvalitativno raven pevske kulture mladih.

 

Competition of Children’s, Youth and Girl’s Choirs * Concerts * Open Singing * Workshops * Round Tables * Exhibiton * Closing concert of joined choirs

International Youth Choir Festival Celje is a biennial meeting of youth choirs chosen from Slovenia and abroad. In its history it has become a manifestation of the European character which regularly follows, values and stimulates the achievements of youth choirs, and with this it influences the quality level of young people’s singing culture.

 

Kontakt / Contact:
Nenad Firšt
Umetniški vodja glasbene dejavnosti in producent glasbenega programa
E-pošta: nenad.first@celje.si

Datoteke:

© Zavod Celeia Celje | Pravno obvestilo | Piškotki | Produkcija: ENKI d.o.o.
Home Email Print